เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง
     ตำบลสามพวง "สามพวง" เป็นชื่อของหมู่บ้านหนึ่ง คนต่างถิ่นเมื่อได้ยินคำนี้มักถือเป็นเรื่องขำ แต่ในปัจจุบัน สามพวง เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอคีรีมาศ
     สืบเนื่องมาจากว่า ในพื้นที่แห่งนี้มีลำคลองไหลผ่านซึ่งชาวบ้านได้อาศัยลำคลองแห่ง นี้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และในลำคลองยังอุดมไปด้วยปลาหลากหลายชนิด ชาวบ้านจะรวมกลุ่มกันจับปลาในทุกวันโกน เมื่อได้ปลาจากลำคลองแล้ว ก็มีแบ่งปลากันโดยใช้หวายร้อยปลาเป็นพวง แล้วแจกจ่ายกันคนละ 3 พวง สิ่งนี้จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านและตำบลในปัจจุบัน


0.02s. 0.50MB