เมนูหลัก

บริการประชาชน-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

วันที่ 28 มิ.ย. 55 หมวดหมู่ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ.pdf260.53 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

0.01s. 0.50MB