เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ16223 มี.ค. 59
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิดเคพซีลสายบ่อหมาเลีย (ต่อจากถนนลาดยางเดิมบรรจบถนนลาดยาง ม.6) หมู่ที่ 316123 มี.ค. 59
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลสายมิตรภาพ(จากทางเชื่อมทางหลวงหมายเลข101-บ้านนายโกมินทร์)ม.1016423 มี.ค. 59
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค (ชนิดสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน17323 มี.ค. 59
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งประตูบังคับ ปิด - เปิดน้ำ บริเวณนานายมะนด หมู่ที่ 1 1603 มี.ค. 59
โครงการวางท่อพร้อมประตูปิด – เปิดน้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณท่อลอดเหลี่ยมเขตติดต่อ หมู่ที่ 1 บ้านห้วน้ำใส1823 มี.ค. 59
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งประตูบังคับ ปิด - เปิดน้ำ บริเวณนานายมะนด หมู่ที่ 1 บ้านห้วน้ำใส1683 มี.ค. 59
โครงการก่อสร้างประตูปิด – เปิดน้ำ บริเวณคลองคอวัง หมู่ที่ 21443 มี.ค. 59
โครงการวางท่อพร้อมประตูปิด – เปิดน้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณท่อลอดเหลี่ยมเขตติดต่อ หมู่ที่ 11643 มี.ค. 59
โครงการก่อสร้างประตูปิด – เปิดน้ำ บริเวณคลองคอวัง หมู่ที่ 21643 มี.ค. 59
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายสามแยกบ้านเกาะ-คลองอานม้า หมู่ที่ 6 บ้านอานม้า16014 ม.ค. 59
โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหัวถนน16814 ม.ค. 59
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายสามแยกบ้านเกาะ-คลองอานม้า หมู่ที่ 6 บ้านอานม้า14712 ม.ค. 59
โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหัวถนน17112 ม.ค. 59
ลำดับที่ 121-134 | 7/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB