เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านสามพวง (สาขาบ้านหนองสีดา) 11830 ม.ค. 62
ประกาศก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านสามพวง (สาขาบ้านหนองสีดา) 19430 ม.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่นสท.ถ.๘๑-๐๐๒ สายหนองน้ำเขียว-หนองบัว เชื่อมตำบลหนองจิก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแล้ง 11314 ม.ค. 62
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่นสท.ถ.๘๑-๐๐๒ สายหนองน้ำเขียว-หนองบัว เชื่อมตำบลหนองจิก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแล้ง 13014 ม.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่นสท.ถ.๘๑-๐๐๒ สายหนองน้ำเขียว-หนองบัว เชื่อมตำบลหนองจิก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแล้ง 13221 ธ.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่นสท.ถ.๘๑-๐๐๒ สายหนองน้ำเขียว-หนองบัว เชื่อมตำบลหนองจิก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแล้ง 13621 ธ.ค. 61
โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ (หร่ายหนองซ่าน-ปลวกตามา) หมู่ที่ ๘ บ้านปลายนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding17010 ก.ค. 61
ตาราง ปปช. โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ (หร่ายหนองซ่าน-ปลวกตามา) หมู่ที่ ๘ บ้านปลายนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding15210 ก.ค. 61
ประกาศตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ปากคลองหนองถ้ำ-หร่ายหนองซ่าน หมู่ที่ ๘ บ้านปลายนา-ปานทอง 14910 ก.ค. 61
ตาราง ปปช. ของโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ปากคลองหนองถ้ำ-หร่ายหนองซ่าน หมู่ที่ ๘ บ้านปลายนา-ปานทอง 13810 ก.ค. 61
ประกาศโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณคลองหนองหว้า หมู่ที่ 9 บ้านหัวถนน 18110 ก.ค. 61
ตาราง ปปช.. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณคลองหนองหว้า หมู่ที่ 9 บ้านหัวถนน 15010 ก.ค. 61
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำใส จำนวน 5 จุด ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย17425 มิ.ย. 61
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18322 พ.ค. 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบบดอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน17722 พ.ค. 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20222 พ.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนายประเทือง-บ้านนายฉลวย หมู่ที่ ๓ บ้านสามพวง ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18816 มี.ค. 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง20916 มี.ค. 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง17216 มี.ค. 61
โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ (บริเวณปากคลองหนองบัวทอง) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำใส17925 ม.ค. 61
ลำดับที่ 21-40 | 2/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB