เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนจำนวน ๑๑ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสีดา

แชร์


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ได้มีโครงการ ซื้อสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หนังสือเรียน (๕๕.๑๐.๑๕.๐๔ ) จำนวน ๑๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 
ประกาศ ณ วันที่  ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
 
 
 
พันศักดิ์ จันต๊ะวงศ์ 
(นายพันศักดิ์ จันต๊ะวงศ์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสีดา

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB