เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562

วันที่ 1 ต.ค. 62 หมวดหมู่ แผนดำเนินงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง

เอกสารทั้งหมด 14 ชุด

แบบ ผด 1 ปี 62 OK.docx19.13 KB
แบบ ผด.2 ย1 การเกษตร (ทำแล้ว).docx17.46 KB
แบบ ผด.2 ย1 สร้างความเข้มแข็งชุมชน (ทำแล้ว).docx16.37 KB
แบบ ผด.2 ย2 เคหะและชุมชน (ทำแล้ว).docx32.73 KB
แบบ ผด.2 ย2 เคหะและชุมชน (อุดหนุน) ทำแล้ว.docx14.66 KB
แบบ ผด.2 ย3 o การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (อุดหนุน) ทำแล้ว.docx29.49 KB
แบบ ผด.2 ย3 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ทำแล้ว).docx22.09 KB
แบบ ผด.2 ย3 การศึกษา (ทำแล้ว).docx35.57 KB
แบบ ผด.2 ย3 การศึกษา (ครุภัณฑ์) ทำแล้ว.docx32.49 KB
แบบ ผด.2 ย3 การศึกษา (อุดหนุน) ทำแล้ว.docx17.96 KB
แบบ ผด.2 ย3 งบกลาง (ทำแล้ว).docx18.36 KB
แบบ ผด.2 ย3 แผนงานสาธารณสุข (อุดหนุน) (ทำแล้ว).docx19.34 KB
แบบ ผด.2 ย3 สาธารณสุข (ทำแล้ว).docx21.44 KB
แบบ ผด.2 ย4 งบกลาง (ทำแล้ว).docx16.22 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนดำเนินงาน

0.01s. 0.50MB