เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

วันที่ 15 ก.พ. 61 หมวดหมู่ แผนอัตรากำลัง 3 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศรับโอนพนักงานพี่เอี้ยง2.pdf303.64 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

0.01s. 0.50MB