เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายไชยยา เมฆไตรรัตน์

  นายกอบต.สามพวง

 • -ว่าง-

  รองนายก อบต.สามพวง

 • นายพยุงศักดิ์ อิ่มคำ

  รองนายก อบต.สามพวง

 • -

  เลขานุการนายก อบต.สามพวง0.02s. 0.50MB