เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


"ส่งเสริมคุณภาพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง
สู่ขบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน"

0.02s. 0.50MB