เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
อบจ.สุโขทัย มอบเงินส่งเคราะห์ค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาล319 เม.ย. 64
รับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน235 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง302 เม.ย. 64
อบจ.มอบค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาล142 เม.ย. 64
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)2031 มี.ค. 64
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาแและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง4429 มี.ค. 64
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม"การทำเสื้อมัดย้อม"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง1729 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง6126 มี.ค. 64
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ419 มี.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม"การทำเสื้อมัดย้อม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564413 มี.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง1283 มี.ค. 64
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสามพวงสายงานผู้บริหาร401 มี.ค. 64
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม"การพับเหรียญโปรยทาน" ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 25643715 ก.พ. 64
ประกาศการขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2564429 ก.พ. 64
รับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน395 ก.พ. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25644226 ม.ค. 64
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมการทำขนมกรอบเค็ม ประจำปีงบประมาณ 25644014 ม.ค. 64
ประกาศแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง6514 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 25646118 ธ.ค. 63
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง1247 ธ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB