เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563529 พ.ย. 62
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง1329 พ.ย. 62
กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง4514 ส.ค. 62
ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง5031 ก.ค. 62
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ6528 ก.ค. 62
ประกาศรับโอนพนักงานครู ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง8625 ก.ค. 62
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม การทำน้ำพริก 3 อย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง489 ก.ค. 62
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม "การทำไม้กวาดดอกหญ้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5725 มิ.ย. 62
แผนการจัดสรรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฤดูฝนปี 25606013 มิ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562703 มิ.ย. 62
แบบแสดงช่องทาง วิธีการ และขั้นตอนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย6017 พ.ค. 62
งานของดีคีรีมาศ ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ พ.ค.628110 พ.ค. 62
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง 9425 เม.ย. 62
โครงการฝึกอบรมว่ายน้ำสร้างทักษะ รู้รอด ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง8723 เม.ย. 62
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง 9413 เม.ย. 62
ประชุมแผนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒899 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง13229 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง13325 มี.ค. 62
แจ้งประชาสัมพันธ์ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านตะเข้ขาน - บ้านสามพวง12119 มี.ค. 62
ร่วมการเยี่ยมติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาฯ รายนางสาวสุภาพร ปานโต หมู่ที่ 7 ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย13013 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB