เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง525 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 25631929 พ.ย. 62
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง2929 พ.ย. 62
กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง9614 ส.ค. 62
ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง8131 ก.ค. 62
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ8628 ก.ค. 62
ประกาศรับโอนพนักงานครู ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง10825 ก.ค. 62
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม การทำน้ำพริก 3 อย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง689 ก.ค. 62
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม "การทำไม้กวาดดอกหญ้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 6825 มิ.ย. 62
แผนการจัดสรรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฤดูฝนปี 25606713 มิ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562773 มิ.ย. 62
แบบแสดงช่องทาง วิธีการ และขั้นตอนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย7117 พ.ค. 62
งานของดีคีรีมาศ ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ พ.ค.628810 พ.ค. 62
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง 10525 เม.ย. 62
โครงการฝึกอบรมว่ายน้ำสร้างทักษะ รู้รอด ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง9223 เม.ย. 62
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง 10213 เม.ย. 62
ประชุมแผนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒989 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง14429 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง13925 มี.ค. 62
แจ้งประชาสัมพันธ์ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านตะเข้ขาน - บ้านสามพวง12819 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB