เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง1214 ม.ค. 64
ประกาศแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง1114 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 25642318 ธ.ค. 63
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง797 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง692 ธ.ค. 63
รับโอนพนักงานครู อบต.สายงานการสอน4510 พ.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง729 พ.ย. 63
เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง423 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง5226 ต.ค. 63
ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2623 ต.ค. 63
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี2521 ต.ค. 63
การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 25653019 ต.ค. 63
ร่วมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร2713 ต.ค. 63
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง241 ต.ค. 63
กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ประจำปี 25634823 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง4623 ก.ย. 63
กรมบัญชีกลางขอเลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 4510 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง393 ก.ย. 63
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษี521 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง5320 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB