เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดภาวนาราม ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

แชร์

จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ
วันนี้ (14 มิถุนายน 2561) เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการปกป้องสถาบันชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย ณ วัดภาวนาราม หมู่ที่ 4 ต.หนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้บูรณาการส่วนราชการจังหวัด อำเภอ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำบริการมาให้บริการพี่น้องประชาชน โดยมีกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ, การรับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนไปดำเนินการเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนอีกด้วย
Cr.ข้อมูลข่าวสาร&ภาพ Onair Audaud


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB