เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ก่อการดี (ครู ก) ป้องกันการจมน้ำตามหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด [Survival Swimming]

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ก่อการดี (ครู ก)
ป้องกันการจมน้ำตามหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด [Survival Swimming]

บูรณาการร่วมกับการเสริมสร้างป้องกันเด็กจมน้ำในพื้นที่เสี่ยงระดับชุมชนด้วยเครือข่ายผู้ก่อการดีแบบมีส่วนร่วมผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ วันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมไพลินจังหวัดสุโขทัย

จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB