เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน

แชร์

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสามพวง "รักการอ่านหนังสือ" ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง จึงมอบหมายนโยบายให้ทางกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน ขึ้น โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสามพวง ได้เข้าถึงการอ่านหนังสือ มากขึ้น และสามารถใช้บริการมุมนั่งอ่านหนังสือได้ทุกจุดตามป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงได้จัดไว้ในให้ในแต่ละหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านแต่ละหมู่ หรือ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง เป็นต้น


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB