เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การมีส่วนร่วมอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
อบจ.สุโขทัย มอบเงินส่งเคราะห์ค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาลอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงโบกกระดาษ จำนวน 150 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเสื่อพับ จำนวน 10 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำแข็ง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏพิอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศสำหรับรับ-ส่ง ประชาชนเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี ในโอกาสเอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ( ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่และจ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต๊นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการซ่อมแซมโรงจอดรถของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
รับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอนอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
โครงการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศรายชื่อผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
อบจ.มอบค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาลอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดพนักงานรับส่งเอกสารและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.50MB