เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายไชยยา เมฆไตรรัตน์

  นายกอบต.สามพวง

 • -ว่าง-

  รองนายก อบต.สามพวง

 • นายพยุงศักดิ์ อิ่มคำ

  รองนายก อบต.สามพวง

 • นางสาวสิริรัตน์ จันทร

  เลขานุการนายก อบต.สามพวง0.19s. 0.25MB